Khối ngân hàng số Vieettel (Vieetteldigitel)

 

 

Ông Phạm Việt Hùng; 11/8/1981; Giám đốc Khối ngân hàng số Vieettel (Vieetteldigitel)- Chi nhánh Viettel Tuyên Quang); Tổ 26 p. Tân Quang, TPTQ; 0989. 665. 899; Emai: hungpv@viettel.com.vn