Chi nhánh kỹ thuật Viettel Tuyên Quang

 

 

Ông Lê Hải Hà; 12/7/1985; Giám đốc Chi nhánh kỹ thuật Viettel Tuyên Quang, Tổng Cty CP Công trình Viettel; Tổ 21 P. Tân Quang TPTQ; ĐT 0326. 747. 777; Emai: halh2@ viettel.com.vn;