V/v xét tặng danh hiệu Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2019

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu, phổ biến văn bản này. Đồng thời căn cứ các tiêu chuẩn hướng dẫn, khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2019 theo mẫu biểu, thời gian, địa chỉ hướng dẫn. Xin cảm ơn!