V/v làm đầu mối phối hợp triển khai Giải thưởng Sáng tạo KHCN năm 2019

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu, phổ biến văn bản này. Đồng thời căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tế của DN, đăng ký tham dự theo mẫu biểu, thời gian, địa chỉ hướng dẫn. Xin cảm ơn!