V/v tham gia triển lãm Quốc tế chuyên ngành thiết bị và công nghệ NLNN 2019

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu, phổ biến văn bản này. Đồng thời căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tế của DN, đăng ký tham dự triển lãm chuyên ngành thiết bị và công nghệ NLNN năm 2019 theo thời gian, địa chỉ hướng dẫn. Xin cảm ơn!