Lê Đức Dũng

20/7/1970 Nam Công ty TNHH MTV xây dựng Tuyên Hoàng Xây dựng các công trình XDCB Thôn 18, Đội Cấn, Tuyên Quang, TQ 0972.572.666 dungtuyenhoang@gmail.com