V/v vận động mua sản phẩm của DN hội viên trong lúc khó khăn

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu, phổ biến văn bản này. Đồng thời đăng ký, ủng hộ mua sản phẩm trên của DN hội viên trong lúc khó khăn. Xin cảm ơn!