Mời dự Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu, phổ biến văn bản này. Đồng thời đăng ký tham dự, ủng hộ theo số ĐT của Ban Tổ chức; đồng gửi về Văn phòng HHDN tỉnh tổng hợp b/c. Xin cảm ơn!