V/v tham gia ý kiến Hội nghị đối thoại DN vận tải đường bộ năm 2019

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu, phổ biến văn bản này. Đồng thời tổng hợp ý kiến khó khăn, vướng mắc gửi Sở GTVT Tuyên Quang trước ngày 10/5/2019; đồng gửi về Văn phòng HHDN tỉnh tổng hợp b/c. Xin cảm ơn!