Đề nghị giải quyết kiến nghị của Cty CP Du lịch-Dịch vụ Hà Phú