Ma Quang Thái

28/5/1975 Nam Công ty CP Kim loại mầu TQ Khoáng Sản Phường Tân Quang, TP TQ 0946162772