Mời tham dự Đoàn Giao dịch XTTM đầu tư tại LB Nga và CH Phần Lan

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu, phổ biến văn bản này. Đồng thời đăng ký tham dự theo mẫu biểu, thời gian và địa chỉ hướng dẫn. Xin cảm ơn!