Công ty TNHH MTV vàng bạc trang sức Giang Sơn

 

Tưởng Thị Thu Giang 26/4/1987 Nữ Công ty TNHH MTV vàng bạc trang sức Giang Sơn KDĐV phường Phan Thiết TP Tuyên Quang 966767000 thoitrangtuyenquang@gmail.com