Phấn đấu chỉ số PCI của tỉnh trong top 30 tỉnh, thành phố cả nước

Ngày 14/3, UBND tỉnh đã họp lấy ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo PCI tỉnh về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 1-1-2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCI tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch, tỉnh tập trung cải thiện các chỉ số thành phần để năm 2019 chỉ số PIC của tỉnh tăng thêm từ 6 – 10 bậc trên bảng xếp hạng; phấn đấu giai đoạn 2019 – 2021, chỉ số PCI của tỉnh nằm trong danh sách 30 tỉnh, thành phố top đầu trên bảng xếp hạng PCI của cả nước. Tỉnh hoàn thành và triển khai hiệu quả Đề án hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh; phấn đấu đến hết năm 2019 trên địa bàn tỉnh có 1.700 doanh nghiệp, đến năm 2021 có 2.300 doanh nghiệp đăng ký hoạt động; thực hiện cung cấp 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 4; tiếp tục nâng cao tỷ lệ giao dịch điện tử giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp…

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 27-5-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kế hoạch của tỉnh đã ban hành để thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ về lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh của tỉnh; chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nhất là thủ tục hành chính ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của doanh nghiệp như đất đai, xây dựng, thuế, bảo hiểm…; định kỳ tổ chức đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp nhận và xử lý thông tin, xử lý phản ánh của doanh nghiệp thông qua đường dây nóng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực yêu cầu các cơ quan, các ngành bám chắc Nghị quyết 02 để xây dựng nhiệm vụ; mỗi ngành, cơ quan hành chính đặt ra nhiệm vụ cụ thể cải thiện môi trường kinh doanh; cập nhật liên tục, đầy đủ hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện kịp thời, bảo đảm sự chỉ đạo của Chính phủ được thực thi hiệu quả, thiết thực. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo để chỉnh sửa kế hoạch, trình UBND tỉnh ban hành trong thời gian tới…

Thành Công

(http://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-tinh/phan-dau-chi-so-pci-cua-tinh-trong-top-30-tinh-thanh-pho-ca-nuoc-114448.html)