Lâm Bình đối thoại với DN, HTX, tổ hợp tác và các hộ KD năm 2019

Khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2018; nâng cao chất lượng, hiệu quả, hỗ trợ, phục vụ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn; nâng cao chỉ số nắng lực cạnh tranh, mức độ hài lòng của các doanh nghiệp là chủ đề chính của Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ kinh doanh năm 2019 vừa được UBND huyện Lâm Bình tổ chức vào chiều ngày 11/3/2019.

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã và hộ kinh doanh huyện Lâm Bình năm 2019

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Văn Dưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Ban Tuyên giáo Huyện ủy; UBND huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; đại diện các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể huyện, cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn.

Trong năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình đã thực hiện cắt giảm tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, nhất là trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, của Ủy ban nhân tỉnh về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và cải cách hành chính của huyện. Trong năm 2018, toàn huyện đã lập 10 dự án mời gọi đầu tư gồm các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, nông, lâm nghiệp, thủy sản. Với nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư theo quy định của Trung ương, của tỉnh như thời gian cho thuê đất, hỗ trợ tiền thuế. Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh (DCI) của huyện năm 2018 là 71,51/100 điểm, tăng 5 bậc so với năm 2017, xếp thứ 2 trong khối các huyện, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Lâm Bình đã trao đổi một số nhiệm vụ giải pháp đã và đang được địa phương quan tâm nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh (DCI) huyện Lâm Bình năm 2019; đồng thời thông qua một số cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh áp dụng trên địa bàn huyện và một số chương trình, dự án thuộc lĩnh vực xâu dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, sản xuất kinh doanh và khai thác du lịch cần mời gọi đầu tư, quản lý, khai thác.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ kinh doanh đã thẳng thắn đối thoại trực tiếp với lãnh đạo huyện, các ngành, địa phương về những vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, như: Thủ tục cho thuê đất, công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, liên kết trong phát triển sản xuất…và tiếp cận các chính sách mới của Nhà nước đối với hoạt động doanh nghiệp. Lãnh đạo UBND huyện và các ngành chức năng đã giải đáp trực tiếp nhiều nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý vì vậy được các daonh nghiệp đánh giá cao và tạo sự tin tưởng về các chủ trương, chính sách của huyện trong thu hút đầu tư.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện trả lời ý kiến phát biểu của doanh nghiệp

Là một rong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tham gia đầu tư vào dự án phát triển du lịch Homestay tại Lâm Bình từ cuối năm 2018, ông Lương Duy Doanh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch 5 sao ở Hà Nội cho rằng: Trong điều kiện khó khăn của một huyện vùng cao, mới được thành lập, xong thời gian qua huyện Lâm Bình đã khuyến khích và áp dụng nhiều cơ chế chính sách thuận lợi, tạo hành lang pháp lý thông thoáng trong mời gọi, thu hút đầu tư. Đây là yếu tố quan trọng để địa phương kết nối với các doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Thương mại và du lịch 5 sao ở Hà Nội.

Ông Lương Duy Doanh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch 5 sao Hà Nội phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Bằng những giải pháp tích cực, đồng bộ huyện Lâm Bình phấn đấu nâng chỉ số năng lực cạnh tranh (DCI) cấp huyện từ 71,51/100 điểm năm 2018 lên trên 80/100 điểm vào cuối năm 2019 và xếp hạng DCI của huyện nằm trong nhóm các địa phương xếp thứ hạng từ hài lòng trở lên; 100% thủ tục hành chính phù hợp được đưa vào thực hiện theo cơ chế 1 cửa; 1 cửa liên thông; 100% cơ quan hành chính cấp huyện thực hiện quản lý văn bản trên môi trường mạng, đồng thời triển khai áp dụng đến cấp xã; nâng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80%. Duy trì thời gian nộp thuế dưới 119 giờ/năm; 100% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng; 95% doanh nghiệp nộp thuế qua mạng. Duy trì việc rút ngắn thời gian cấp giấy đăng ký kinh doanh cho hộ gia đình và hợp tác xã (hộ gia đình tối đa không quá 2 ngày, hợp tác xã tối đa không quá 4 ngày).

Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao sự đóng góp, chia sẻ của cộng đồng các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ kinh doanh tại hội nghị đối thoại. Trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Các ngành, các cấp phải thực sự chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền quản lý; đẩy mạnh cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết các vấn đề thủ tục hành chính về các lĩnh vực, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tham gia đầu tư và hoạt động. Chủ động tham mưu cụ thể hóa kịp thời các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ kinh doanh. nhất là chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch, xây dựng và nông – lâm nghiệp, thủy sản.

Chí Cường – Xuân Cường

(http://lambinh.tuyenquang.gov.vn/tin-tuc-su-kien/kinh-te-xa-hoi/lam-binh-doi-thoai-voi-doanh-nghiep-hop-tac-xa-to-hop-tac-va-cac-ho-kinh-doanh-nam-2019!-1341.html)