Cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp: Động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 16 triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP, ngày 9-11-2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đây được coi là động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp, góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Trung tâm Hành chính công thành phố Tuyên Quang giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp, tổ chức và công dân.

Theo đó, chi phí cắt giảm bao gồm chi phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường, chi phí tuân thủ pháp luật về xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; chi phí đầu vào sản xuất, kinh doanh; phí, lệ phí, tiền thuê đất và tiền khai thác tài nguyên và chi phí không chính thức. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm, phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện hiệu quả từng nhiệm vụ cụ thể. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh thông tin, tuyên truyền, vận động hội viên đồng thuận thực hiện và giám sát quá trình triển khai kế hoạch này.

Ông Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết, đây là tín hiệu đáng mừng khi tỉnh ngày càng chú trọng triển khai những giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển, trong đó việc cắt giảm các chi phí cho doanh nghiệp là rất cần thiết, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư đổi  mới công nghệ, tạo ra sản phẩm chất lượng, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.

Tỉnh hướng tới cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không cần thiết, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định có liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh tại địa phương; hạn chế tối đa việc ban hành mới các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, không cần thiết. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, 100% các hoạt động liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý đều được công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

Song song với đó, các ngành, địa phương tăng cường tính công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Đến nay, UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Toàn tỉnh hiện có 2 Trung tâm Hành chính công ở thành phố Tuyên Quang và huyện Chiêm Hóa; 2 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại gồm huyện Sơn Dương và Hàm Yên. Các quy trình giải quyết yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức, công dân được niêm yết công khai, minh bạch. Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức đã có nhiều thay đổi theo hướng phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, tổ chức, công dân là thước đo cho việc hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Tất cả các thủ tục hành chính đều được thực hiện tại bộ phận một cửa và được giám sát chặt chẽ nên cán bộ không thể vòi vĩnh doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện bộ phận một cửa, một cửa liên thông, tạo ra cơ chế minh bạch để người dân, doanh nghiệp phản ánh những công việc liên quan đến trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức. Ông Đỗ Đình Đạt, Giám đốc Trung tâm Hành chính công thành phố Tuyên Quang cho biết, từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tiếp nhận 5.473 thủ tục hành chính, trong đó có 4.477 hồ sơ đã được giải quyết đối với 18 lĩnh vực, trong đó có một số lĩnh vực mới được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của thành phố như bưu chính viễn thông, ngân hàng, điện lực. Hiện nay, thành phố đã cắt giảm 30% thời gian thủ tục hành chính đối với một số thủ tục liên quan đến lĩnh vực như cấp phép xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất.

Các cơ quan, ban, ngành, các cấp chính quyền đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và vận hành chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008. Một số cơ quan đã triển khai áp dụng hệ thống một cửa điện tử như Sở Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, tổ chức, công dân đến giao dịch. Anh Nguyễn Tiến Bảo, Giám đốc Công ty Du lịch Hương Việt (TP Tuyên Quang) nhấn mạnh, trong quá trình hoạt động, công ty có thay đổi, bổ sung thêm một số ngành nghề và được cơ quan có thẩm quyền, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời. Một số chi phí được cắt giảm chi phí như chi phí về thời gian, chi phí không chính thức đã tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển.

Triển khai các biện pháp cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp đã được tỉnh và các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt, bảo đảm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, được cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, yếu tố căn cốt vẫn là phát huy nội lực, nêu cao tinh thần, bản lĩnh của mỗi doanh nghiệp trong việc đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu bảo đảm việc thực thi chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp đạt được mục tiêu và hiệu quả.

Thùy Linh

(http://baotuyenquang.com.vn/kinh-te/tai-chinh-thuong-mai/cat-giam-chi-phi-cho-doanh-nghiep-dong-luc-thuc-day-san-xuat-kinh-doanh-114221.html)