Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng hương Ninh Bình tại Tuyên Quang

Nguyễn Văn Hùng 10/2/1944 Nam Chủ nhiệm
câu lạc bộ
Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng hương Ninh Bình tại TQ Đa ngành nghề Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh TQ 0912243226