HTX sản xuất chè Vĩnh Tân

 

Hoàng Thanh Tùng 5/10/1973 Nam HTX sản xuất chè Vĩnh Tân Sản xuất Vĩnh Tân,Tân Trào, Sơn Dương 0945239239