HTX dịch vụ công nghệ cao Thịnh Cường

 

Nguyễn Việt Cường 19/5/1978 Nam HTX dịch vụ công nghệ cao Thịnh Cường dịch vụ chăn nuôi cung ứng giống cây trồng Xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 0983658322