Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phúc Đức

 

Phan Thị Hoài 3/9/1981 Nữ Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phúc Đức Vật liệu xây dựng sắt thép Tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương, huyện SD 0983327605 phanthihoai1@gmail.com