Công ty TNHH MTV Realty Hải Nam

 

Phạm Đình Duy 29/7/1984 Nam Công ty TNHH MTV
Realty Hải Nam
Tư vấn,
môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
SN 220, tổ 23,
đường Lý Nam Đế, phường Tân Quang, TP TQ
0948848118