Mời tham dự hội thảo thúc đẩy hợp tác thương mại Nhật Bản- Việt Nam

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; lãnh đạo các Chi hội DNTP Tuyên Quang; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu văn bản trên, đăng ký tham dự theo thời gian và địa chỉ hướng dẫn. Danh sách gửi về Văn phòng HHDN tỉnh tổng hợp trước ngày 05/03/2019. Xin cảm ơn!