Mời tham gia Hội chợ triển lãm 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản VN