Vũ Xuân Trình, Ủy viên BTV

 

05/7/1975 Nam CN C.nghiệp Hóa chất mỏ Hà Tuyên Vật liệu nổ Số 500 đường Trường Chinh, phường Tân Hà, 0912062974 vuxuantrinh74@gmail.com