Trần Văn Hoàn, Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Hội DN huyện Na Hang

 

27/4/1982 Nam Công ty TNHH MTV Hưng Phát Đạt SXKD- DV nổ mìn khai thác đá xây dựng Nà Khảm, xã  Năng Khả huyện Na Hang 0982955000 congtyhungphatdat@gmail.com