Nguyễn Văn Hà, Ủy viên BTV thường trực Hiệp hội DN tỉnh

 

1/2/1969 Nam DN Tư nhân  Hưng Hà Sản xuất cơ khí Số 273 Tổ 3 P Ỷ La , TP TQ 0913.072519 hunghanp1@gmail.com