Nguyễn Ngọc Phẩm, Ủy viên BTV thường trực Hiệp hội DN tỉnh

 

27/11/1967 Nam; Chủ tịch Hội DNTP Tuyên Quang Công ty CP Đường bộ 232 Sửa chữa đường Xã An Tường, Tp  Tuyên Q 0915414569 pham232tq@gmail.com