Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên BTV thường trực Hiệp hội DN tỉnh

 

02/9/1975 Nam Công ty THNN Dũng Giang SXKD- DV Số 102 tổ 14 phường Phan Thiết 0913386980
0987777770
minhdungtuyenquang@gmail.com