Nguyễn Đức Thịnh, Ủy viên BTV thường trực Hiệp hội DN tỉnh

 

.25/6/1980 Nam Trung tâm kinh doanh VNPT Tuyên Quang Dịch vụ Số 2, đường 17/8, phường Minh Xuân TP Tuyên Quang 0915696688 thinhnd.ttg@vnpt.vn