Nguyễn Văn Anh, Ủy viên BCH, Tổng Giám đốc Cty CP Giấy An Hòa

 

28/10/1986 Nam Tổng GĐ Công ty cổ phần Giấy An Hòa SX giấy các loại Xã Vĩnh Lợi huyên Sơn Dương tỉnh Tuyên quang vananhgeleximco@gmail.com