Dương Xuân Hùng, Ủy viên BTV thường trực Hiệp hội DN tỉnh

 

20/02/1974 Nam HTX sản xuất khai thác đã vôi xã Đội Cấn Khai thác đá, sản xuất vôi Thôn Cây Khế, Đội Cấn, Tuyên Quang, TQ 0913997997 duongxuanhung1974@gmail.com