Lê Thị Phượng

16/02/1964 Nữ  Tiền tệ Agribank Chi nhánh huyện Chiêm Hóa  Tiền tệ  Tổ TT 1, TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa TQ 0912099330 phuonglethi192@Agribank.com.vn