Lịch Đoàn Hiệp hội DN tỉnh thăm, chúc Tết Kỷ Hợi 2019 tại các Hội DN cơ sở