Thư cảm ơn và chúc mừng năm mới của Ban Pháp chế (VCCI)