Các Hội DN huyện, TP tặng quà Tết cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi

Ngày 03/01/2019, BCH Hiệp hội DN tỉnh đã họp kỳ thứ nhất năm 2019 (kỳ thứ tư nhiệm kỳ 2017-2022), thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; trong đó có nội dung tặng quà Tết Kỷ Hợi 2019 cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi trên địa bàn.

Cụ thể, BCH hiệp hội giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các Hội DN huyện, TP vận động hội viên quyên góp, ủng hộ 45 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000đ theo đề nghị của Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh. Trong đó, 6 Hội DN huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, mỗi hội tặng 05 suất (=30 suất); Hội DNTP Tuyên Quang 15 suất. Tính đến ngày 25/01/2019, Website Hiệp hội đã nhận được thông tin tặng quà Tết cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi của 03 Hội DN huyện, gồm: Lâm Bình, Yên Sơn, Sơn Dương. Dưới đây là một số hình ảnh:

Lãnh đạo và hội viên Hội DN huyện Lâm Bình tặng quà Tết cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi trên địa bàn.

 

Lãnh đạo và hội viên Hội DN huyện Yên Sơn tặng quà Tết cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi trên địa bàn.

Lãnh đạo và hội viên Hội DN huyện Sơn Dương tặng quà Tết cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi trên địa bàn.

Website Hiệp hội tiếp tục cập nhật thông tin việc tặng quà Tết cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi của các Hội DN huyện, TP.

Đỗ Hùng (Tổng hợp)