Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của DN