Hội thảo thúc đẩy cải thiện Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 24/10/2018, tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), phối hợp với thường trực Hiệp hội DN tỉnh Vĩnh Phúc, tổ chức Hội thảo thúc đẩy cải thiện chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp để nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI). Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI; ông Đỗ Đình Việt, Giám đốc Sở KH & ĐT tỉnh Vĩnh Phúc; bà Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Vĩnh Phúc; ông Mark Stanizki, Giám đốc Viện Friedrich Naumann, CHLB Đức (FNF) tại Việt Nam chủ trì hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận; trường Đại học KTQD; các Hội tư vấn thuế Việt Nam; Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam…Về phía tỉnh ta tham dự có các ông: Lê Văn Háu, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB & XH; Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội DN tỉnh.

Tại Hội thảo, thay mặt nhóm nghiên cứu Ban Pháp chế VCCI, ông Phạm Ngọc Thạch, Phó trưởng Ban pháp chế VCCI đã trình bày chuyên đề: “ Thị trường cung ứng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh: Hiện trạng và hướng cải thiện. Nêu rõ những dịch vụ giúp cải thiện hoạt động của các DN, việc tiếp cận thị trường và năng lực canh tranh của DN, như: đào tạo, tư vấn, maketing, thông tin, công nghệ, xúc tiến thương mại, pháp luật, hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh…;

Hội thảo đã có nhiều ý kiến phát biểu phân tích chỉ số thành phần “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” là một trong những công cụ quan trọng nhằm phát triển doanh nghiệp. Trong đó một số nội dung dịch vụ, như: đào tạo, tư vấn, maketing, thông tin, công nghệ, xúc tiến thương mại, tư vấn pháp luật, hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh, phát triển các khu, cụm công nghiệp tại địa phương, dịch vụ giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp…nếu được cung cấp rộng rãi và có chất lượng tốt sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động tốt hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, tại nhiều tỉnh, thành, nhiều doanh nghiệp, trong đó phần đông là các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận được thông tin về các kênh hỗ trợ doanh nghiệp chính thức. Một số cơ quan chủ trì chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp còn lúng túng trong việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn có chủ doanh nghiệp chưa sẵn sàng tiếp cận với các dịch vụ liên quan đang có trên thị trường; có doanh nghiệp do thu nhập, tích luỹ thấp nên ngần ngại đặt vấn đề cung cấp những dịch vụ theo cơ chế thị trường…

Hội thảo thống nhất, nhằm nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI), thì một trong những nội dung quan trọng là các sở, ngành liên quan, trong đó có vai trò của các Hiệp hội DN tỉnh, thành phố, là tập trung khắc phục những khó khăn và tồn tại trên; đẩy mạnh triển khai các hoạt động cải thiện chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng, góp ý chính sách pháp luật, thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quý 4- 2018 và các năm tiếp theo;

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các ngành liên quan tăng cường việc tiếp nhận các kiến nghị của doanh nghiệp, người dân dưới nhiều hình thức, nâng cao chất lượng công tác đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp; hạn chế tối đa tình trạng doanh nghiệp phải đi lại nhiều cơ quan mới được giải quyết các hồ sơ, thủ tục.

Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường sự trợ giúp pháp lý, tạo sự cam kết, nhất quán và định hướng dài hạn trong môi trường đầu tư của doanh nghiệp…

                                                                                 Đỗ Hùng