Công ty TNHH MSA YB

 

Nguyễn Quang Huy 18/9/1982 Nam GĐ ủy nhiệm Công ty TNHH MSA YB  May xuất khẩu Thôn khe Xoan, xã Đội Cấn, TP Tuyên Quang 3922800 nqhuy.yb@msahanoi.com.vn