Chương trình KM “Đón Thu sang – Ngập tràn may mắn” của Agribank Tuyên Quang

Chương trình khuyến mại “Đón Thu sang – Ngập tràn may mắn” của Agribank Tuyên Quang, bắt đầu được triển khai từ ngày 02/7/2018 đến ngày 28/9/2018 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank chi nhánh tỉnh trên địa bàn.

Đối tượng tham gia là khách hàng cá nhân sử dụng sản phẩm dịch vụ lần đầu đối với từng sản phẩm dịch vụ tại các điểm giao dịch của Agribank. Theo đó Agribank chi nhánh tỉnh phát hành 130 số trúng thưởng cho 130 khách hàng được lựa chọn ngẫu nhiên trong thời gian khuyến mại. Một khách hàng may mắn trúng thưởng sẽ được tặng 01 sổ tiết kiệm linh hoạt trị giá 01 triệu đồng (Một triệu đồng). Khách hàng đăng ký và sử dụng lần đầu đối với 1 sản phẩm dịch vụ được thực hiện quay số 1 lần ngay tại thời điểm hoàn thành việc đăng ký và sử dụng sản phẩm dịch vụ đó.

Mỗi ngày làm việc, Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang thực hiện tặng sổ tiết kiệm cho 02 khách hàng lần đầu sử dụng sản phẩm dịch vụ đối với từng loại sản phẩm dịch vụ của chi nhánh và được chương trình quay số xác định là khách hàng trúng thưởng. Ví dụ: Khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ tiền gửi hoặc tiền vay hoặc SMS…, mặc dù có thể trước đó đã có sử dụng dịch vụ khác.

Trường hợp trong ngày không xác định đủ số khách hàng trúng thưởng thì số còn lại được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Ví dụ: Ngày làm việc thứ nhất xác định được 01 khách hàng trúng thưởng, thì số lượng khách hàng trúng thưởng còn lại của ngày là 01 khách hàng sẽ được chuyển sang xác định vào ngày làm việc thứ hai; khi đó ngày làm việc thứ hai sẽ xác định số lượng khách hàng trúng thưởng là: 03 người. Nếu ngày làm việc thứ hai không xác định đủ số khách hàng trúng thưởng thì sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Việc chuyển tiếp số lượng khách hàng trúng thưởng sẽ được thực hiện cho đến hết thời gian khuyến mại. Ngày cuối cùng của chương trình khuyến mại (ngày 28/9/2018), Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang sẽ thực hiện quay số xác định đủ số khách hàng trúng thưởng còn lại của chương trình.

Khách hàng trúng thưởng sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên thông qua một phần mềm xác định trúng thưởng. Chương trình sẽ lựa chọn 01 số ngẫu nhiên (gồm 3 chữ số) để hiển thị. Nếu số này không trùng với dãy số trong danh sách trúng thưởng do chương trình lựa chọn ngẫu nhiên thì chương trình sẽ thông báo: “Chúc bạn may mắn lần sau”. Nếu số hiển thị là số trùng với dãy số trong danh sách trúng thưởng thì chương trình sẽ thông báo: “Chúc mừng bạn đã trúng thưởng”. Đồng thời hiển thị mã số trúng thưởng, ngày mở thưởng, thông tin về địa chỉ IP của máy tính thực hiện quay số.

Agribank nơi khách hàng giao dịch thực hiện tặng sổ tiết kiệm cho khách hàng trúng thưởng ngay sau khi chương trình có thông báo: “Chúc mừng bạn đã trúng thưởng”. Giải thưởng được trao trực tiếp cho khách hàng tại nơi khách hàng đến giao dịch ngay sau khi khách hàng được hệ thống lựa chọn.

Khách hàng ký đúng chữ ký vào “Biên bản giao nhận giải thưởng” theo chữ ký mẫu đã đăng ký giao dịch tại Ngân hàng. Trường hợp ủy quyền thì chữ ký của người ủy quyền trên giấy ủy quyền phải đúng với chữ ký đã đăng ký, chữ ký của người được ủy quyền phải đúng theo giấy ủy quyền.

                                                                                 Đỗ Hùng

(Theo Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang)