Mời DN tham gia lớp tập huấn về QTKD và Thương mại điện tử

Ngày 24/5/2018, thay mặt lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Phó Giám đốc Nguyễn Tiến Hưng đã ký ban hành văn bản số 21/KH-TTĐT, Kế hoạch tổ chức lớp đào tạo, tập huấn về quản trị kinh doanh (QTKD), tổ chức mạng lưới bán lẻ cho DN, hộ KD trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Văn bản số 22/KH-TTĐT, Kế hoạch Tổ chức lớp đạo tạo, tập huấn về thương mại điện tử và ứng dụng trong kinh doanh. Cụ thể như sau:

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh lưu ý đây là 02 lớp tập huấn rất quan trọng cho DN về kiến thức quản trị kinh doanh và tổ chức mạng lưới bán lẻ; cũng như kiến thức về thương mại điện tử và ứng dụng trong kinh doanh của DN. 02 lớp tập huấn này được tổ chức từ nguồn ngân sách Nhà nước, các DN học viên tham gia được miễn phí học tập. Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; lãnh đạo các Chi hội DNTP Tuyên Quang; các DN thành viên Hiệp hội đăng ký tham dự 02 lớp tập huấn trên. Khẩn trương gửi danh sách về Văn phòng Hiệp hội DN tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.