Spa Hải Thanh

 

Đặng Hải Thanh 17/9/1970 Nữ Chủ CH Spa Hải Thanh Dịch vụ Phường Tân Quang TP Tuyên Quang 0913072427 haithanhtuyenquang@gmail.com