Cty TNHH Điện máy Hưng Hoa

 

Trần Thị Thúy Hoa 5/10/1964 Nữ Cty TNHH Điện máy Hưng Hoa Kinh doanh thương mại Phường Tân Quang, Thành phố TQ 0913250620 dienmayhunghoa@gmail.com