Công ty TNHH 27/7 Sơn Dương

 

Bùi Ngọc Văn 2/4/1972 Nam Công ty TNHH 27/7 Khoáng Sản TT Sơn Dương, Tuyên Quang 0983238971 buingocvan2011@gmail,com