Lê Danh Thắng, Ủy viên BCH

 

Lê Danh Thắng .23/10/1967 Nam Công ty CP Xi măng Tân Quang Kinh doanh Xi măng Xã Tràng Đà, TP. Tuyên Quang 0986898407 thangctq@gmail.com