Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Sở Tư pháp năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND, ngày 26- 10 -2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang, V/V triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020. Thời gian qua Sở Tư pháp đã phối hợp với các cấp, ngành liên quan và Hiệp hội DN tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả một số nội dung, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó, tại Chương trình Cà phê doanh nhân tháng 6 -2017, là chủ đề “Giải pháp nâng cao chỉ số Thiết chế pháp lý”.

Ông Nguyễn Hữu Thập, Ủy viên BCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy viên BCH Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa VN, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội DNNVV tỉnh, phát biểu tại Chương trình Cà phê doanh nhân tháng 6-2017.

Tháng 11- 2017, là Hội nghị đối thoại với DN về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về thuế và BHXH…

 

 Bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị

 Ông Hoàng Quang Trung, Phó Chủ tịch thường trực hội đồng các DN Tây Bắc (VCCI), Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Qua các chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp, đã góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu tuân thủ pháp luật trong hoạt động SXKD, phòng chống rủi ro pháp lý của DN; đồng thời góp phần vào nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 78 của UBND tỉnh, ngày 09-01-2018, bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp đã ký văn bản số 16/QĐ-STP, V/V ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Sở Tư pháp năm 2018. Cụ thể như sau: