Phan Trọng Đại, Ủy viên BCH

Phan Trọng Đại .16/2/1976 Nam Công ty CP Giấy Tuyên Quang Sản xuất giấy P.Nông Tiến – TP.Tuyên Quang 0984244488 phantrongdai76@gmail.com