Nhà hàng Hải Âu

 

Hoàng Thị Kim Lương  7/11/1972 Nữ Nhà hàng Hải Âu Kinh Doanh dịch vụ ăn uống Tổ 14 Phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang 0985932228  minuongduthuyentq@gmail.com