Cty Điện lực Tuyên Quang

 

Nguyễn Phú Phượng 25/2/1966 Nam Cty Điện lực Tuyên Quang Điện năng Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang 0963250383 phuong1966@gmail.com