Công ty TNHH MTV Trường Thịnh Tuyên Quang

 

Nguyễn Văn Trình 2/9/1961 Nam Công ty TNHH MTV Trường Thịnh Tuyên Quang Xây dựng các công trình điện, nước, trồng rừng, chế biến LS 215 CLB Tân Trào, đường Tân Trào, Phan Thiết TQ 0913.066.197 truongthinh.tq@gmail.com