Nguyễn Trác Long, Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Hội DN huyện Sơn Dương

 

Nguyễn Trác Long

 

13/1/1965

 

Giám đốc

 

Công ty TNHH Thành Long

 

0913250626

 

ctytnhhthanhlong@gmail.com