Nguyễn Thế Hòa, Ủy viên BCH, Chánh Văn phòng HHDN tỉnh

 

 

Nguyễn Thế Hòa;

 

Ủy viên BCH, Chánh Văn phòng HHDN tỉnh; Sinh ngày 17/06/1958;

 

 

ĐT: 0913019435; Emai: hoanguyenbtq@gmail.com